Anlita oss för träd -och trädgårdstjänster.

 

 

 

 

 

Våra Tjänster -Privatpersoner

-Rutavdrag (50% av arbetskostnaden dras från priset och gäller endast allt arbete som utförs på tomten, alltså gäller det ej bortforsling av trädgårdsavfall - men däremot flisning (kompostering på plats). Bortforsling är valbart vi en offertförfrågan. 

 

Trädgårdsskötsel: Beskärning och plantering av buskar, häckar och fruktträd. Rabattgrävning.  

Trädbeskärning: Underhållsbeskärning, säkerhetsbeskärning, kronglesning, kronreduktion och formbeskärning, hamling, uppbuggnadsbeskärning

Trädfällning: Vi utför markfällning och sektionsfällning, i det senare fallet tas trädet ned bit för bit och innebär klättring med motorsåg. 

Rådgivning: Viss rådgivning för din trädgård och dina träd ingår vid besöket för en offertförfrågan. 

 

 

Tjänster - Företag

 

Plantering & Skötseluppdrag 

Arboristtjänster

 

Referenser: Plantering och skötsel av nyanläggning i Skärplinge och Tierp utfört åt Racent AB och Sjötorpshus AB, 2023-2024

kommande uppdrag för Racent AB och Sjötorpshus AB i Söderfors, 2024

 

Utbildad Trädgårdsmästare och certifierad Arborist:

 

 

Albin Vedin 

 

Tfn:   0705775105

Mail: albin@drivhusetilovstabruk.se

Mer om trädbeskärning

 

Uppbyggnadsbeskärning: För att få en bra form på ett träd skall man börja med en uppbyggnadsbeskärning redan då trädet är ungt. På så sätt kan man förebyggea framtida säkerhetsrisker med ett träd, säkerställa estetiska värden och undvika ekonomiska förluster då behovet av stora beskärningsinsatser i framtiden minimeras. 

 

Underhållsbeskärning: För att hålla trädet vitalt och vackert samt i ett gott skick. Exempel på sådan beskärning är att ta bort korsande grenar eller urglesning av täta partier i kronan. Alla beskärninguppdrag anpassas efter det aktuella trädet.

 

Säkerhetsbeskärning: Behövs i fall med träd som utgör en säkerhetsrisk för personer och byggnader i dess närhet. I dessa fall görs en såkallad avlastningsbeskärning av stora grenar samt borttagning av döda grenar. 

  

Kronreduktion och formbeskärning

Kronreducering är aktuellt om du önskar minska ner kronans storlek, dvs kronvolymen, till önskad storlek. Men i vissa fall görs en formbeskärning av träden.

 

Hamling och knuthamling: Hamling är en gammal metod inom trädskötsel som var vanlig för b.l.a fodertäckt till boskap. För ett hamlat träd skall man börja tidigt då trädet är ungt. Alla grenar beskärs då vid samma punkt på grundstammen eller till olika knutor om det rör sig om en knuthamling. Trädet beskärs sedan på samma sätt varje till vart tredje år då nya skott tas bort vid samma punkt. 

 

Trädbesiktning: Besök görs för en bedömning av trädets vitalitet och status samt riskbedömning av nuvarande eller framtida risker.