Vi som tog över Drivhuset och startade handelsträdgård sommaren 2020 heter Albin Vedin och Isabella Lilliesköld. Albin är utbildad och verksam trädgårdsmästare och arborist och är intresserad av gamaldags metoder inom odling och trädgård. Isabella är en föredetta butikschef och tidigare student i historia med ett intresse för trädgård.  

Om oss

Våra Tankar om trädgård

Trädgård är svårt och det ska det vara -men det blir lättare om man vet var man kan ta genvägar och vad man ska göra ordentligt från början. En lyckad trädgård kräver ett mått av insikter och kunnande.  
       Som trädgårdsmästare är vi inspirerade av gamla metoder och hur man odlade innan diesel, konstgödning och bekämpningsmedel. Vi är också inspirerade av nya sätt att odla som permakulturtekniker från Australien och "no-till" rörelsen i USA och England.
       Jorden är den viktigaste resursen i trädgården. Har man en bra jord så kommer man väldigt ofta lyckas med sina odlingar. Och en bra jord får man genom att störa jorden så lite som möjligt och genom att mata de som jobbar i jorden: maskarna, svamparna, bakterierna och de ännu oupptäckta organismerna.

       Vi tror på att göra ett så litet ingrepp som möjligt och som ett tecken på det - inte behöva kompensera den biotop vi arbetar i.
       I Lövstabruk ska vi kombinera det bästa av det gamla och det nya för att skapa en produktiv och lättjobbad trädgård.