Lövstabruk

Det anrika Lövstabruk i norra Uppland är internationellt känd som Europas största och mest förnämsta järnbruk på 1600 & 1700-talet. Som de flesta järnbruk i norra uppland var även Lövstabruk ett bondebruk under medeltiden. Lövstabruk har alltsedan genomgått stora förändringar främst i Familjen De Geers ägo då järnbruket blev ett såkallat vallonbruk. Yrkesskickliga Valloner bjöds in av Louis de Geer att arbeta vid de svenska järnbruk som han köpt upp för att utveckla och driva vidare. Dessa valloner var eftersökta för sin yrkesskicklighet och förvandlade det svenska järnet till en världsledande produkt. Mitt i en tid då industrialiseringen satte fart och efterfrågan på högkvalitativt järn blev stort.

       Den största förvandlingen till den herrgårdspark som vi idag ser skedde efter de så kallade "rysshärjningarna" sommaren år 1719. Dock har parken gjorts om i enlighet med det aktuella modet inom trädgård för att sedan landa i den tillbakablick på historien som trädgårdsarkitekten Walter Bauer lät skapa här på 70-talet vid en sista omläggning av parken. Vi har nedan länkat till Leufstabruks Stiftelse där du kan läsa om Lövstabruks fascinerande historia och se när nästa guidade visning äger rum. 

Länkar till Lövstabruks övriga aktörer