Drivhuset är din lokala Trädgårdsbutik, i hjärtat av Lövstabruks herrgårdspark. 

I en Autentisk miljö finner du ett utbud av Krukväxter, trädgårdsväxter, snittblommor och grönsaker från egen odling, trädgårdsredskap av outslitlig kvalitet, handdrejade krukor, trädgårdsantikviteter och div. tillbehör. Välkomna

Grunden till Drivhuset stensattes 1735...

...och är från början ett orangeri, det södra orangeriet. Här har man i alla tider vinterförvarat medelhavsväxter ur herrgårdsparkens samling. Dessa växter hade ett stort statusvärde och därav som orangerierna var sinnligt utsmyckade och fick en central placering i parken. Under sent 1800-tal byggdes växthustaket på det södra orangeriets södra fasad och blev därefter kallat "drivhuset" just för att det nu främst kunde användas som ett mindre växthus för uppdrivning av plantor till herrgårdsparkens rabbatter o.dyl. Idag odlar vi grönsaker, kryddor och snittblommor.  

Mer om drivhusets och Lövstabruks trädgårdshistoria kan man få veta på de fina trädgårdsvandringar och guidade turer som Stiftelsen Leufsta anordnar sommartid. Klicka --> Lövstabruk 

Varumärken - ett axplock...

Burgon&Ball - trädgårdsredskap av outslitlig kvalitet och med ett högt estetiskt värde. För proffs och hemmabruk

GardenMind - Traditionella vattenkannor 2-12 liter, duschspray, kruktillverkare o.dyl.

Töreboda blomkrukor -svensktillverkade krukor av den lokala törebodaleran

Solhems krukmakeri -handdrejade krukor av Sara Lotse från Uppsala, stilrena, vackra färger med anknytnting till Lövstabruks interiörer.

C.I.A Cederberg Interior- skördekorgar, keramik, och div. trädgårdsinredning, nytt och antikt från medelhavsområdet